BEWEGING
De oefeningen worden zonder prestatie- of wedstrijdelement  uitgevoerd. De bewegingen
bevorderen de energie doorstroming. Ze bieden tegenwicht aan de eenzijdigheid van het
dagelijks bewegingspatroon.

ONTSPANNING
Door het lichaam over te geven aan de zwaartekracht en de drukte van het dagelijks 
bestaan even los te laten, krijgt de mens kans om zich in een diepe rust te ontspannen.

ADEMHALING 
Adem is leven en leven is beweging. Door de ontspanning en door de bewegingen kan de
ademhaling zich weer volledig ontplooien. 

AANDACHT 
Bovenstaande wordt in de yogales niet mechanisch uitgevoerd.Het innerlijk evenwichts-
gevoel is de leidraad voor de oefeningen. Dat vergt dat men er steeds met de aandacht 
volledig bij blijft. Bewust in het hier en nu. Tegenwoordig wel mindfulness genoemd.

MEDITATIE
Van hatha yoga naar meditatie, van beweging naar stilte. Door middel van meditatie het 
innerlijk zelf tot rust brengen. 50% Hatha yoga oefeningen en 50% tot stilte komen is 
meer, dan 100% hatha yoga oefeningen uitvoeren en niet tot stilte kunnen komen.
Zonder oordeel innerlijk schouwen. Zien wat is. Of zoals de Yoga Sutra\'s van Patanjali 
(deel1, vers 2 en 3) aangeven: Yoga is het niet (meer) worden aangeraakt door de wer-
velingen van het denken.......dan blijft de Ziener in zichzelf.