Yoga
Yoga is ongeveer drieduizend jaar geleden in India ontstaan. Het begrip Yoga roept bij
veel mensen het beeld op van iemand die op zijn hoofd staat, terwijl Yoga zich juist met 
beide benen op de grond bevindt. Yoga tracht vertrouwen te herstellen in eigen lichaam 
en geest van de mens. Yoga is geen godsdienst, geen mysterie of acrobatiek. Yoga is een 
bewustwordingsproces. 

De eerste vorm van yoga lag voornamelijk op geestelijk terrein en bestond uit concentratie en meditatieoefeningen om tot een hoger bewustzijn te komen.  

Yoga is verschilsbewustwording en leert ons bewust hier en nu aanwezig te zijn..